نتایج جستجو

172

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحه

فهرست محتوای:
سازمان بنادر و دریانوردی


فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

گروه تخصصی

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
همکاران: 

محمدعلی-یزدانی

مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1393
تعامل: 
 • بازدید: 

  983
کلیدواژه: 
چکیده: 

بندر چابهار یکی از بنادر مهم کشور در سواحل شمالی دریای عمان است و علاوه بر بهره مندی از موقعیت استراتژیک در زمینه دریانوردی، از مزیت های ممتازی نیز جهت نقش آفرینی در اقتصاد ملی و ترانزیت کالا به بازارهای هدف واقع در آسیای میانه و افغانستان برخوردار می باشد. در حال حاضر این بندر از ظرفیتی بالغ بر 3 میلیون تن برخوردار بوده و طرح جامع توسعه آن نیز با اعتباری بالغ بر 342 میلیون دلار به منظور ارتقاء ظرفیت های بندری به 6 میلیون تن در دست انجام می باشد. با این وجود و صرف نظر از برخورداری از مزیت های ممتاز، بخش مهمی از ظرفیت بندر چابهار خالی مانده و سهم قابل ملاحظه ای از نیازهای استان های واقع در پسکرانه بندر چابهار مبادرت به تامین نیازهای خود از سایر بنادر کشور به ویژه بندر شهید رجایی می نمایند. این امر علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین اقتصادی بر بازرگانی استان های شرقی کشور، منجر به افزایش ترافیک در بندر شهید رجایی نیز می گردد. بنابراین از رهگذر این پروژه، درصدد هستیم ضمن ارزیابی هزینه ها و قیمت تمام شده حمل کالا از بندر چابهار به مقاصد مختلف و مقایسه آن با بندر شهید رجایی، برخی راهکارهای لازم جهت جذب ترافیک بندری و فعالسازی بندر چابهار را نیز ارایه نماییم.

آمار یکساله:  

بازدید 983

مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1392
تعامل: 
 • بازدید: 

  925
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی سفرهای استانی هیات دولت به استان گیلان در سال 1387 بندر چمخاله در راستای بند 11 مصوبه شماره 41147/137310 مورخ 87/8/9 تکمیل اسکله های در حال احداث برخی از بنادر استان از جمله بندر چمخاله مورد تصویب قرار گرفت و همچنین در سال 1387 اصلاحیه آن به شماره 61044//42194 مورخ 89/3/18 در سفر دوره دوم هیات محترم وزیران نسبت به تسریع عملیات و آماده سازی آن ها برای مور تجاری (بار و مسافر) تاکید گردید. سپس در تاریخ 90/3/17 به شماره 42194/163285 تبدیل بندر صیادی به بندر بار و مسافر و تحویل آن به مالکیت سازمان بنادر و دریانوردی تصویب و ابلاغ گردید و در تاریخ 90/8/21 بندر چمخاله از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (معاونت ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه های سابق) تحویل اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان گردید. به منظور اجرائی کردن مصوبه در خصوص بندر چمخاله در جلساتی با حضور مسوولین استان گیلان، تصدی بندر چمخاله از سازمان شیلات ایران به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار گردید. در راستای موضوع و محول شدن بندر چمخاله به اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان شناخت و تعریف موقعیت و جایگاه آن برای سازمان امری است که باید تحقق یابد. به نظر می رسد هدف اصلی از تغییر کاربری بندر صیادی چمخاله به بندر تجاری و مسافری استفاده بهینه از زیرساخت ها و بهره برداری از بندر موجود با هدف رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه و شهرستان لنگرود می باشد. از این رو در بعضی از راهکارهای ارائه شده حفظ عناصر موجود بندر با کاربری مسافری و تفریحی در نظر گرفته شده است و برای پس کرانه بندر تجاری، اراضی خالی و بدون کاربری در شمال و شمال غربی حوضچه فعلی توصیه شده است. البته بررسی های اولیه حاکی از آن است که تاسیسات کالبدی موجود در بندر صیادی برای عملیات یک بندر تجاری کارائی کافی را ندارند اما می توان آنها را با تغییرات مختصر برای مسافربری و امور تدارکاتی بندر مورد استفاده قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 925

مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1392
تعامل: 
 • بازدید: 

  643
کلیدواژه: 
چکیده: 

طی سفرهای هیات دولت به استان گیلان در سال 1387 تکمیل اسکله های در حال احداث برخی از بنادر استان ازجمله بندر کیاشهر مورد تصویب قرار گرفت و همچنین در سال 1389 طی اصلاحیه ای نسبت به تسریع عملیات و آماده سازی آن ها برای امور تجاری (بار و مسافر) تاکید گردید. به منظور اجرائی کردن موصوبه در خصوص بندر کیاشهر در جلسه ای با حضور مسوولین استان گیلان، تصدی بندر کیاشهر از سازمان شیلات ایران به سازمان بندرها و دریانوردی واگذار گردید. این واگذاری به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود در بندر صیادی صورت گرفته است. البته بررسی های اولیه حاکی از آن است که تاسیسات کالبدی موجود در بندر صیادی برای عملیات یک بندر تجاری کارانی کافی را ندارند اما می توان آن ها را با تغییرات مختصر برای مسافربری و امور تدارکاتی بندر مورد استفاده قرار داد. بدیهی است که عملکرد تجاری بندر مستلزم انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی است. نبود منابع اطلاعاتی و عدم شناخت تصمیم گیران در سطح استان و منطقه علی الخصوص در سطح کشور و عدم آشنایی از موقعیت و وضعیت گذشته، حا ل و آینده بندر کیاشهر و همچنین نداشتن اطلاعات کافی موجب سردرگمی و بلاتکلیفی گردیده که این امر در تصمیم گیری ها تاثیر گذاشته موجب کندی پیشرفت کار و رکورد در انجام عملیات اجرایی می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 643

گارگاه ها آموزشی
همکاران: 

مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1392
تعامل: 
 • بازدید: 

  1014
کلیدواژه: 
چکیده: 

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد و بهره وری کارکنان آموزش آن هاست. با توجه به جایگاه خاص نیروی انسانی در هر نظام، آموزش و ایجاد توانایی، بصیرت و مهارت در آنان از اهمیت ویژه ای برخورداز است. در این مقاله تاثیر آموزش ضمن خدمت بر ابعاد مختلف عملکرد کارکنان از طریق توزیع پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و بر اساس روش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان بندر شهید رجایی بوده که با استفاده از فرمول کوکران (Cochran) اندازه نمونه 277 نفر محاسبه شد. نمونه گیری به روش طبقه ای و آزمون فرض های آماری با نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش های ضمن خدمت تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد کارکنان دارد. همچنین آزمون فرض های آماری نشان داد که آموزش های ضمن خدمت بر مولفه های توان، ارزیابی عملکرد، کمک و حمایت، اعتبار و انگیزه کارکنان تاثیر دارد که این تاثیرپذیری در چهار مولفه اول مثبت و در مولفه آخر منفی می باشد. همچنین بیشترین تاثیرپذیری مربوط به ارزیابی عملکرد کارکنان و کمترین تاثیرپذیری مربوط به انگیزه کارکنان بوده است. در پایان تحقیق نیز به بررسی آثار احتمالی متغیرهای تعدیل کننده در یافته های تحقیق پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1014

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1393
تعامل: 
 • بازدید: 

  592
کلیدواژه: 
چکیده: 

از دیرباز تا کنون راههای دریائی، نزدیکترین و امن ترین راهها برای رسیدن به مقصد تلقی می شد. کندی وسایل حمل زمینی، نا امنی و خرابی جاده ها و از همه مهمتر بعد طولانی مسیر از جمله عواملی بودند که باعث میشد به دریا و راههای دریائی توجه بیشتری شود. سیطره دریانوردان اروپائی و جنگهای دریائی میان آنها بمنظور استیلای بر بخشهای وسیعی از دریا نشان از توجه این کشورها به دریا و بخش حمل و نقل دریائی است. کشورهای پیشرفته در صنعت حمل و نقل دریائی و بندری همچون فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هلند، آلمان و غیره با بهره گیری از تجارب گذشته خود به توسعه بنادر و لنگرگاههای کوچک و بزرگ نمودند و امروز نیز کشورهای کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور با استفاده از علوم و فنون این کشورها توانستند به توسعه بنادر و صنعت حمل و نقل دریائی خود بپردازند بگونه ای که حتی گوی سبقت را از آنها بربایند و حرف اول را در جهان بزنند. (پس چرا ما نتوانیم). جمهوری اسلامی ایران بواسطه موقعیت حساس و ژئوپلتیکی (سیاسی و جغرافیایی) خود و قرار گرفتن در مرکز کریدور شمال- جنوب نه تنها قادر است از مزیت جغرافیائی خود در راه توسعه زیر ساختها استفاده کند بلکه می تواند به تقلید از فن آوری روز موجبات توسعه صنعت حمل و نقل دریائی و بندری را نیز فراهم آورد. اکنون با فروپاشی اتحاد شوروی این موقعیت دوباره دست داد که جمهوری اسلامی با بسیج نیروها و امکانات خود بستر مناسبی را در بنادر کشور برای ارتقاء سطح تخلیه و بارگیری ایجاد نماید. در این رهگذر اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان که در شهر بندر انزلی مستقر است، سعی دارد با مشارکت و همدلی نیروهای دولتی و شرکتهای خصوصی، محیطی سالم، پویا و رقابت خیز را جهت بالا بردن ضریب تخلیه و بارگیری بوجود آورده و عوامل کندی کار را شناسائی نماید دریاچه خزر که بزرگترین دریاچه جهان محسوب می شود با طول تقریبی 7000 کیلومتر، 1000 کیلومتر از مساحت خود را به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است و در راستای اهداف و برنامه های توسعه دولت بویژه در برنامه سوم اقتصادی گامهای موثری را جهت بسترسازی مناسب برای فعالیت شرکتهای خصوصی برداشته است. ایجاد ترمینالهای سه گانه تخلیه و بارگیری کالا و واگذاری آنها به بخشهای خصوصی، توسعه زیر ساختهای بندری، توسعه اراضی، محوطه سازی، ارتقاء سیستمهای مخابراتی و الکترونیکی و کامپیوتری، همگی گواه بر این مدعا هستند که سازمان بنادر و کشتیرانی نیز پا به پای عرصه های دیگر اقتصادی کشور هّم خود را جذب کرده و زمینه های پیشرفت را نه در شعار بلکه در عمل زمزمه می کند و آواز می دهد این کلام را: «ایران برای ایرانی و توسعه ایران توسط ایرانی»

آمار یکساله:  

بازدید 592

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1393
تعامل: 
 • بازدید: 

  461
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه سازمانها با چالشهای زیادی روبه رو هستند که برخی از این چالشها و تغییرات سریع در محیط رقابت فزآینده جهانی و توسعه و نوآوری گسترده در تکنولوژی تغییر در محیط کار تغییر در ویژگی جمعیت شناختی نیروی انسانی و انعطاف پذیری در محصولات و خدمات است. توانمندسازی" یکی از نویدبخش ترین مفاهیم دنیای کسب و کار است که اکنون به موضوع روز بدل شده است. به رغم بحث های فراوان درباره فواید توانمند سازی، تاکنون بهره برداری از آن اندک و ناچیز بوده است. توانمندسازی نوعی راهبرد کلان و قابل قبولی است که از آن برای بهبود مستمر استفاده می شود و یک علامت اختصاری جهت به کارگیری شایستگی های کارشناسان در روش های خلاق و نوآور در تمامی جنبه های عملکردی سازمان می باشد. محقق در این فصل پژوهش به ارائه بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق و به ارائه مدل مفهومی پرداخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 461

strs
اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1393
تعامل: 
 • بازدید: 

  657
چکیده: 

این تحقیق با عنوان رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و سلامت سازمانی در ادره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر» به دنبال بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشتگانه آن بر سلامت سازمانی می باشد. کیفیت زندگی کاری بر اساس مدل والتون (1973) و سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و میسکل (1371) طراحی شده است. سلامت سازمانی شامل ابعاد هفتگانه یگانگی نهادی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری، ساخت دهی، حمایت منابع، روحیه و تاکید علمی می باشد. همچنین کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشتگانه آن، پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و بهداشتی، فرصت تامین رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام و همچنین توسعه قابلیت انسانی می باشد. داده های تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین کارکنان جمع آوری و با آزمون همبستگی اسپیرمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بوده است که بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی در اداره کل بنادر دریانوردی استان مازندران «بندر نوشهر» در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری و مثبت وجود دارد. همچنین ابعاد کیفیت زندگی کاری به جزء محیط کار ایمن و بهداشتی بر سلامت سازمانی موثر بوده است. و نتیجه رتبه بندی ابعاد کیفیت زندگی کاری نشان داد که توسعه قابلیت انسانی بیشترین رتبه میانگین و قانون گرایی در سازمان کمترین رتبه میانگین را دارا است.

آمار یکساله:  

بازدید 657

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1393
تعامل: 
 • بازدید: 

  540
چکیده: 

بندر امیرآباد، به منظور رقابت با بنادر منطقه نیازمند توجه به بازاریابی درونی و جذابیت محیط کار برای کارکنان خود می باشد. انجام چنین تحقیقاتی می تواند تا حدودی به برنامه ریزی بهتر و مناسب تر در این زمینه یاری نماید. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما در بین کارکنان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی، پیمایشی می باشد. متغیرهای تحقیق، شاخصهای بازاریابی درونی، ترسیم چشم انداز، سیستم ارزیابی عملکرد، آموزش کارکنان، هزینه روانشناختی یادگیری، سیستم پاداش، ارتباطات سازمان، مشارکت کارکنان و شاخصهای جذابیت نام تجاری کارفرما، ارزش اجتماعی، ارزش بازار، ارزش اقتصادی، ارزش کاربردی، ارزش همکاری، و محیط کار می باشند. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان بندر امیرآباد به تعداد 273 نفر بودند. روش نمونه برداری به صورت تصادفی ساده و حجم نمونه به تعداد 159 نفر تعیین گردیده است. ابزار اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه می باشد که از روایی و اعتبار لازم برخوردار است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، واریانس، انحراف معیار و نمودار فراوانی) و برای تائید و رد فرضیات پژوهش از روش آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کولموگورف اسمیرنوف) استفاده شده است. یافته های پژوهش عبارتند از: میان بازاریابی درونی و جذابیت نام تجاری کارفرما در کارکنان بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و بیشترین تاثیر متعلق به سیستم ارزیابی عملکرد سازمان و کمترین تاثیر مربوط به سیستم مشارکت کارکنان بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 540

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1392
تعامل: 
 • بازدید: 

  368
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این تحقیق، نحوه ایجاد سیستم مقابله با آلودگی نفتی و مکانیزم مقابله با آلودگی، الزامات قانونی و نیز نحوه آموزش نیروی انسانی و ایجاد آمادگی لازم جهت مقابله با آلودگی نفتی تشریح شده است. همچنین تصویری جامع و گسترده از اصول و مبانی حاکم بر سیستم مقابله با آلودگی دریایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مدیریت زائدات حاصل از پاکسازی آلودگی نفتی در دریا و سواحل و پردازش و دفع نهایی آنها تشریح گردیده است. به هنگام مقابله سریع و موثر با آلودگی، ارزیابی روشن از میزان آلودگی و اطلاع از جزئیات اکولوژیکی و اقتصادی منطقه آلوده شده در نظر گرفته می شود. اطلاع از ویژگی ها و خصوصیات سواحل و وجود نقشه هایی از سواحل می توانند در پایش موثر، و باید بخشی از طرح اضطراری منطقه باشد. مشاهده هوایی نیز می تواند در مورد قطعیت سانحه کمک کند. تهیه عکس به وسیله دوربین آنالوگ و یا دیجیتال در زمان وقوع سوانح، به مسوولین صلاحیت دار در خصوص تشخیص میزان آلودگی کمک می کند. اگرچه استفاده از این اطلاعات، موارد تکمیلی در تشخیص کیفی محسوب می گردند، اما نمی توان آنها را جایگزین تشخیص کمی نمود. با عنایت به اینکه به منظور انجام عملیات موثر و کارای مقابله با آلودگی، بایستی آمادگی لازم در سطوح مختلف و بر اساس ارزیابی خطر وقوع سوانح وجود داشته باشد، لذا پیشنهاد می گردد تا طرح های محلی تهیه گردند. در ضمن، با عنایت به این که اجرایی نمودن فرایند امادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی نیازمند تعیین روش ها و مقررات لازم و همچنین ایجاد رویه های قانونی و لوایح مربوطه می باشد، لذا در این بخش پیشنهاد می گردد تا بر اساس کنوانسیون هایی که ایران به آنها ملحق گردیده، قوانین لازم و پیشگیرانه ملی توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه، و به جهت طی مراحل استصوابی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در ضمن بایستی تمامی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به اجرای کنوانسیون ها نیز تامین گردد. عملیات پاکسازی نفت از سواحل هنگامی کامل می شود که دورریزی و دفع مناسب تمام مواد زاید نیز انجام گیرد. طی عملیات پاکسازی، انواع مواد زاید مانند نفت مایع، نفت مخلوط با ماسه، و گوی قیری تولید می شود و در اجرای این روش ها، توجه به قوانین زیست محیطی منطقه ای و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. ویژگی های پسماندهای آلوده با توجه به نوع آلاینده و محل آن متفاوت می باشد و به طور خاص به شرایط جوی نوع جمع آوری و روش ذخیره سازی بستگی دارد. آلاینده ها در گذر زمان هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت تغییر می کند. تولید پسماند در یک سانحه نسبت به سانحه دیگر بسیار تفاوت دارد، و الزاما رابطه نسبی مستقیمی با میزان نشت مواد آلاینده ندارد. روشهای به کار رفته و سازماندهی عملیات جمع آوری، برروی کمیت مواد جمع آوری شده، ویژگی های پسماندها (با توجه به شرایط هوازدگی)، و میزان جلبک های دریایی و سایر بقایای رسوبات موجود در آن تاثیر می گذارد. پایش اولیه و ارزیابی مقدماتی، روشی برای ارزیابی میزان ریزش آلودگی نفتی و کمک به تصمیم گیری در مورد نواحی است که باید هر چه سریعتر مورد پاکسازی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 368

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1393
تعامل: 
 • بازدید: 

  841
چکیده: 

در جهان امروز بنادر به دلیل برخورداری از مزیت های متعددی همچون قیمت پائین، جابه جایی حجم و وزن انبوه محموله ها، انتقال ایمن کالا و ... ایفا کننده نقش کلیدی در صنعت حمل و نقل، اقتصاد و تجارت جهانی هستند. از این رو بنادر کنونی، بنادری سنتی با وظایف محدود نبوده و به مناطق صنعتی و مکان هایی برای دسته بندی، توزیع و حتی تولید کالا تبدیل شده و توانمندی آن ها در پذیرش کشتی های بزرگ، میزان کارایی در تخلیه، بارگیری، جا به جایی و انبارش کالا نمایانگر جایگاهشان در سطح بنادر جهان می باشد. بنابراین مساله کارایی به عنوان یک عامل مهم برای رسیدن به مزیت رقابت بین المللی و ارزیابی مداوم عملکرد و چگونگی توزیع تقاضا در میان بندرهای مختلف اهمیت می یابد. درنتیجه به کارگیری مدلی علمی، قابل اطمینان و مناسب جهت ارزیابی کارایی بنادر به منظور دستیابی به جایگاه مطلوب در حمل و نقل دریایی، ضروری می باشد. روش تحلیل پوششی داده ها با اندازه گیری کارایی بطور نسبی و در حالت های مختلف بازده به مقیاس، به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های تصمیم گیری چند معیاره و سنجش عملکرد شناخته شده است و به کارگیری آن در ارزیابی عملکرد بنادر، گامی نوین در راستای استفاده کاربردی از این روش علمی در صنعت حمل و نقل دریایی می باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی و مقایسه کارایی نسبی بنادر تجاری ایران در سال 1391 و شناسایی بنادر کارا با استفاده از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها می باشد. لذا ابتدا کارایی و عملکرد بنادر منتخب بوسیله مدل CCR ارزیابی شده و سپس با استفاده ازمدل BCCبازده به مقیاس آن ها تعیین میگردد. با توجه به وجود شاخص ارزیابی که در اختیار مدیر نیستند مانند ظرفیت پذیرش کالا در بنادر، با استفاده ازمدل غیر اختیاری، بنادر کارا و ناکارا را شناسایی نموده و همچنین برای رتبه بندی و مقایسه بنادر کارا، روش اندرسون- پیترسون به کار برده می شود. نتایج اجرای مدلCCR و مدل غیر اختیاری نشان می دهد که از میان یازده بندر تحت بررسی تنها سه بندر (شهید رجایی، امیرآباد و خرمشهر) توانسته اند با مدیریت و استفاده بهینه از منابع حداکثر کارایی را کسب نمایند. همچنین دو بندر دارای بازده به مقیاس کاهشی و چهار بندر دارای بازده به مقیاس افزایشی و مابقی ثابت هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 841

litScript