مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  425
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

این مقاله به منظور معرفی و تبیین مفهوم استراتژی اقیانوس آبی انجام شده است. در مفهوم استراتژی اقیانوس آبی، حوزه های کاری و خدماتی سازمان ها به دو اقیانوس تشبیه شده است: اقیانوسهای آبی و اقیانوسهای قرمز. اقیانوسهای قرمز در واقع حوزه های شناخته شده هستند و نماد کلیه صنایع و خدماتی اند که امروزه موجود بوده و سازمان ها در آن به رقابت میپردازند. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه ی مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاست گذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل مؤثر نیست. ما یک روش جدید برای سیاست گذاری را نشان می دهیم که ناشی از دید گاه کار آفرینی است. این رویکرد به بررسی چهار چوب استراتژی کسب و کار موفق، استراتژی اقیانوس آبی برای رشد بالا می پردازد. اقیانوسهای آبی در واقع فضاهای شناخته نشده حوزه های کاری و خدماتی هستند و نماد کلیه حوزه هایی می باشند که در حال حاضر وجود ندارند. در طول تاریخ شرکت هایی که تلاش برای بدست آوردن سهم بیشتر در بازار داشتند، رقابت، راهبردی قالب، برای تجارت های مختلف بوده است. اگر چه رقابتی حریص وار باعث به وجود آمدن عرضه ی بیش از حد می شود. همچنین باید در نظر گرفته شود که برای بدست آوردن سهم بیشتر در بازار، همیشه به معنای سود بیشتر نمی باشد. یکی از مهم ترین فاکتور ها برای موفقیت سازمان ها در عصر پر تلاطم و بر رقابت امروز اتخاذ یک استراتژی مناسب می باشد تا سازمان به کمک استراتژی اتخاذ شده بتواند نسبت به رقبا جایگاهی بالا تر داشته باشد امّا از سوی دیگر امروزه رقابت دیگر عامل اصلی موفقیت سازمان ها محسوب نمی شود و سازمان ها باید نو آوری داشته باشند. رشد بالا تر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. بنابراین محققان راهبرد اقیانوس ابی به این نتیجه رسیده اند که تنها راه برنده شدن دست کشیدن از تلاش برای برنده شدن در رقابت می باشد. به جای ورود به رقابتی خون آلود از اقیانوس قرمز، باید به فضای بینهایت تجارت اقیانوس آبی وارد شد و تلاشی برای ایجاد تقاضا های جدید داشت. خوشبختانه در سال های اخیر و همگام با ظهور و رشد فناوری های جدید، اقیانوس های آبی جدید و کسب و کار های نوپا ی زیادی در کشور شکل گرفته است که حفاظت از این کسب و کار ها در محیط متلاطم امروز کار دشواری است.

آمار یکساله:  

بازدید 425

دانلود 119
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  845
 • دانلود: 

  352
کلیدواژه: 
چکیده: 

1-مقدمه صنعت مُد، یکی از صنایع روبه رشد و محبوب در جهان است. در عین حال پدیده ای گذرا است و دائما در حال تغییر است. امروزه باتوجه به تغییر سلیقه مصرف کنندگان، تغییرات جغرافیای سیاسی، تحولات عمده فنآوری و رقابت شدید مابین شرکت های فعال در این صنعت؛ شناخت دقیق نیازها و شخصیت مصرف کنندگان، مدل های نوین تصمیم گیری و همچنین روش های جدید برای بخش بندی مصرف کنندگان حائز اهمیت است. امروزه مُد منحصر به جمع کوچکی از افراد ثروتمند نیست، بلکه یکی از تاثیرگذارترین پدیده های این دوران است و طیف گسترده ای از مصرف کنندگان گوناگون را دربرمی گیرد (سولومون و رو، 1399، 15). . . . .

آمار یکساله:  

بازدید 845

دانلود 352
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  164
چکیده: 

نظام آموزشی به عنوان مهم ترین پایه هدایت کننده جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی، نقش مهمی بر عهده دارد، همچنین، پیشرفت فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در سراسر جهان و تأثیر آن بر همه ابعاد زندگی بشر، علی الخصوص با افزایش یافتن ارتباطات الکترونیکی و آنلاین به علت بروز بحران کرونا بدیهی است. . هدف پژوهش حاضر بررسی چالش های مدیریتی و تاثیر آن بر آموزش های آنلاین در شرایط بیماری کرونا است. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی و براساس هدف، از نوع کاربردی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری، پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی در حوزه آموزش-های آنلاین و مجازی بوده و روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده است. به منظور گردآوری داده های پژوهش نیز از پرسش نامه های محقق ساخته استفاده و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده چالش های مدیریتی تبیین کننده های معناداری برای آموزش های آنلاین هستند. بر اساس نتایج به دست آمده ضریب بتا نشان می دهد ویژگی های مدرس 20. 9%، ویژگی های دانشجو 25. 4%، عوامل مرتبط با دانشگاه 11. 7%، عوامل آموزشی 24. 5% و عوامل محیطی 13. 5% بر آموزش های آنلاین تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 164
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  556
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

ارتقاء کیفیت زندگی شهری هدف مهم بسیاری از برنامه ها و اقدامات و سیاست های شهری می باشد و به عنوان شاخصی برای نقش و نظارت بر عملکرد مدیران و تصمیم گیران شهری مطرح می شود و وظیفه این مهم بر عهده مدیریت شهری می باشد. براین اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری در کیفیت زندگی و ارتقاء آن می باشد. پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ایی و با استفاده از کتابها، مقالات و پایگاه های معتبر علمی و پژوهشی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدیریت شهری می تواند با فراهم کردن نیازهای مختلف زندگی شهروندان، کیفیت زندگی آنان را بالا برده و حتی موجبات ارتقا و توسعه آن را نیز فراهم نماید. از این رو مدیریت شهری بهتر از هر نهاد و ارگان دیگری در کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای آن نقش دارد. مدیریت شهری بدون برنامه ریزی عقلانی، قادر به کنترل، هدایت و نظارت شهرها و تامین نیازهای ساکنان آن نخواهد بود؛ از این رو مسیر رسیدن به کیفیت زندگی مناسب و ارتقا آن و در پی آن شکوفایی شهری، فرایند پیچیده ای است که جز از طریق افزایش نقش شهروندان در مدیریت و برنامه ریزی شهری، تحقق نخواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 556

دانلود 197
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشنی از آن است. کارآفرینی مانند سایر واژه های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین است که بتوان تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه کرد. در مورد کارآفرینی تعریف واحدی وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه های گوناگون برای آن بیان شده است. اکنون در عرصه ج هانی افراد خلاق، نو آور و مبتکر به عنوان کار آفرینان، منشاء تحولات بزرگی در زمینه های تولیدی و خدماتی و اقتصادی شد هاند که از آن ها به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. برای کارآفرینی و یا رفتار کارآفرینانه تعریف ثابتی وجود ندارد. از بین تعاریف مختلف، کارآفرین را می توان شخصی دانست که در جستجوی منابع مختلف برای کسب سود بیشتر است، فرصت ها را شناسایی می کند و از آن ها بهترین استفاده را می برد. اما گروهی دیگر از محققین بر رفتار کارآفرینانه تأکید بیشتری دارند. رفتار کارآفرینانه را می توان به عنوان خلق سازمان جدید برای جستجوی فرصت ها دانست هاند. طی سال-های اخیر شرکت های کوچک و متوسط به عنوان اصلی ترین منابع ایجاد شغل در کشور های توسعه یافته و درحال توسعه شناخته شد هاست. این شرکت ها، نقش مهمی در ایجاد شغل های جدید، نوآوری و رشد اقتصادی ایفا کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 196
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1005
 • دانلود: 

  251
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: دوره کنونی حیات بشری با تحولات و دگرگونی های شگفت انگیز و معجزه آسایی همراه است. سازمان ها به عنوان زیرمجموعه ای از حیات انسانی و سیستم های باز متاثر از این تغییر و تحولات هستند. آنها باید برای بقا و بالندگی، خود را در رویارویی با این تحولات عظیم آماده نمایند. درغیر این صورت، از گردونه دنیای رقابتی خارج می شوند. منظور از این آمادگی، آمادگی فناوری و تجهیزاتی نیست، بلکه باید کارکنان را که سرمایه ی اصلی و ارزشمند سازمان هستند، آماده نمایند. در واقع امروزه، سازمان ها در محیطی کاملا رقابتی همراه با تحولات شگفت انگیز باید اداره شوند. مدیران در چنین شرایطی فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید بیشترین وقت و نیروی خود را صرف شناسایی محیط خارجی و داخلی سازمان کنند و سایر وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند. کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محول برآیند که مهارت، دانش، توانایی و انگیزه لازم را داشته باشند و اهداف سازمانی را به خوبی بشناسند. ابزاری که می تواند در این زمینه به کمک مدیران بشتابد، فرآیند توانمندسازی است. در زمان کنونی توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده که مدیران به وسیله آن قادر خواهند بود سازمان های امروزی را که دارای ویژگی های از قبیل، تنوع کانال های نفوذ، رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی هستند، را به طور کارآمد اداره کنند. (چوپانی و همکاران، 1391) اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری جدید، منابع مالی و مادی بیشتر است. تفاوت اصلی سازمان ها را باید در دانایی و نادانی دانست. نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیرقابل انکار است. لذا وجود منابع انسانی کارا، خلاق و توانا جهت حفظ پایداری سازمان ها و افزایش بهره وری آنها امری ضروری به نظر می رسد. به همین سبب توانمندسازی منابع انسانی موجب افزایش قابلیت و شایستگی افراد و بهبود عملکرد آنها شده و سبب آزادسازی و بالفعل درآوردن نیروهای نهفته آنان در راستای کسب دستاوردهای شگفت انگیز در سازمان ها خواهد شد. (طیبی شیرمرد و میرزایی، 1395). . . .

آمار یکساله:  

بازدید 1005

دانلود 251
نویسنده: 

عزیززاده فرامرز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  832
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

مدیران دولتی همیشه به دنبال دست یابی به اطلاعات شفاف و دقیق در مورد عملکرد مالی سازمان هستند تا براساس آن بتوانند ضمن مدیریت کارآمدتر و ارتقای شاخص ها نسبت به عملکرد سازمان در حوزه مالی پاسخگویی مناسب تری داشته باشند. بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی برای تحقق اهداف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی شفافیت مالی و پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد ضروری می باشد. مهمترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است در راستای تحقق این اهداف می بایست وظایف دولت مردم و نهادهای غیر دولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه ریزی شود، و برای تحقق برنامه ها بودجه یزی انجام شود و تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. یافته های موجود حاکی از آن است که پیاده سازی نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تعدی کامل می تواند از طریق نظام "بودجه یزی عملیاتی" سیستم مناسبی را برای فراهم سازی الزامات تحقق مسئولیت پاسخگویی و همچنین شفافیت مالی – جامعیت وضوح اتکاپذیری به موقع بودن و مربوط بودن گزارشگری همگانی درباره گذشته، حال و آینده وضعیت امور مالی عمومی برای پاسخگویی و مدیریت مالی اثر بخش و حیاتی است. شفافیت مالی کمک می کند تا اطمینان بدست آید که دولت ها زمانی که تصمیم های اقتصادی می گیرند تصویر دقیقی از امور مالی خود از جمله مخارج و منافع و تغییرات سیاست و ریسک های نهان در امور مالی عمومی دارند. در این مقاله مفاهیم و معیار های شفافیت مالی و تحقق مسولیت پاسخگویی از طریق اجرای بودجه یزی عملیاتی با بیان موانع و چالش های آن در ایران را مورد مطالعه قرار داده و سپس به بررسی رفتار شاخص های مزبور در سیستم های محتلف حسابداری و گزارشگری مالی پرداخته و در نهایت توانایی نظام های مختلف حسابداری و گزارشگری مالی با استفاده از شاخصهای "کارایی"، "اثر بخشی"، "صرفه اقتصادی"، "شفافیت مالی"، "ادای مسئولیت پاسخگویی"را بررسی و در پایان شرحی از روند اصلاحات در جهان به تعریف و مقایسه بودجه یزی عملیاتی با روش های قدیمی در ایران پرداخته ایم سپس مسیر بودجهر یزی در ایران و چالش های موجود بر سر راه آن در ایران مطرح و برخی از راهکارهای ارائه شده است در آخر نتیجه گرفتیم با توجه به یافته های بیان شده در این مقاله اجرای نظام حسابداری تعهدی در ایران به افزایش شفافیت مالی و تحقق مسولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی منجر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 832

دانلود 181
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی روابط بین رضایت و اشتیاق شغلی بر مشارکت داشتن کارکنان با نقش میانجی تناسب بین شخص و شغل کارکنان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش استان خوزستان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات مرتبط با ادبیات و مباحث نظری از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است (فرهنگی و همکاران، 2010، ص 32). جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرسنل فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در استان خوزستان می باشد. از آنجا که تعداد کل جامعه آماری مورد مطالعه محدود می باشند، از روش سرشماری استفاده شد. برای جمع آوری داده های مربوط به مشارکت داشتن، روشن بودن، منطقی بودن، تناسب بین شخص و شغل و داشتن فرصت رشد و پیشرفت از پرسشنامه گالوپ استفاده شده است. این پرسشنامه در 4 شاخص و 18 گویه طرح شده و نمره گذاری آن براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا مخالفم (1) تا کاملا موافقم (5) می باشد. برای جمع آوری داده های مربوط به رضایت شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) استفاده شده است. نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا مخالفم (1) تا کاملا موافقم (5) می باشد و برای جمع آوری داده های مربوط به اشتیاق شغلی از پرسشنامه شوفلی و باکر(2003) استفاده شده است. این پرسشنامه در 6 شاخص و 28 گویه طرح شده و نمره گذاری آن براساس طیف 5 گزینه ای لیکرت از کاملا مخالفم (1) تا کاملا موافقم (5) می باشد. روایی این پژوهش مورد تایید اساتید صاحب نظر در این زمینه قرار گرفته و پایایی آن (0. 77) گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی، اشتیاق شغلی، مشارکت داشتن و تناسب بین شخص و شغل رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه براین، نتایج رضایت شغلی با روش میانگین حسابی نشان می دهد که رضایت پرسنل فروشگاه های فرانچایز منطقه 16 استان خوزستان با توجه به طیف لیکرت، متوسط 3 می باشد و رضایت پرسنل فروشگاه های عادی 4 می باشد. بدین معنا باتوجه به اهمیتی که عوامل مختلف همانند درآمد، جایگاه اجتماعی و شرایط محیط کار برای پرسنل رقم می زند، همکاران فروشگاه های عادی نگرش و احساس مثبت تری نسبت به کار و شغل خود دارند و نتایج اشتیاق شغلی نشان می دهد که اشتیاق شغلی پرسنل فروشگاه های فرانچایز 3. 7 و فروشگاه های عادی 3. 8 می باشد که بدین معناست کارکنان مشتاق نسبت به موقعیت شان احساس رضایت می کنند، اما فراتر از رضایت صرف، آنها انگیزه دارند که برای انجام یک وظیفه انرژی خود را افزایش دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 167
نویسنده: 

کیخایی راضیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  451
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

در سال های اخیر، در پیرامون خود شاهد افزایش انواع پروژه ها و گرایش سازمان ها به سمت پروژه محور شدن هستیم. امروزه اکثر مهندسان و اقشار تحصیلکرده در چنین سازمان هایی مشغول به کار هستند. این سازمان ها برای حل مشکلات پیچیده و انجام انواع پروژه ها، خود را با شرایط موجودشان تطبیق می دهند و شاید برای انجام این کار نیازمند دانش بین رشته ای باشند. سازمان های پروژه محور برای هدایت نوآوری، ایجاد سازمانی پویا و از بین بردن ساختارهای سنتی و همچنین برای پیشرفت و بهبود یادگیری و ادغام دانش برای اداره ی بهتر سازمان ها کاربرد دارند. بنابراین به دلیل اهمیت سازمان های پروژه محور در دنیای امروزی، تحقیق حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر این سازمان ها انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش 34 نفر از خبرگان فعال در بخش ها و مشاغل گوناگون از انواع سازمان های پروژه محور انتخاب شده اند. (تهران و کرج)، این پژوهش از منظر مبانی فلسفی-تفسیری، از منظر جهت گیری کاربردی و از بعد هدف اکتشافی می باشد. برای شناسایی این پیشران ها از مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان این حوزه استفاده شده است. سپس به کمک آزمون بینم به غربال این پیشران ها پرداخته و بخشی از عوامل حذف و تعداد نهایی عوامل به 15 عدد رسید. در نهایت با استفاده از تکنیک کمیرا به اولویت بندی و رتبه بندی این پیشران ها پرداخته شد. چهار عامل 1-افزایش و تشدید تحریم ها2-تسهیم و به اشتراک گذاری دانش، 3-اهداف واقعی و شفاف پروژه، 4-منابع انسانی توسط تکنیک کمیرا انتخاب و نهایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 451

دانلود 148
نویسنده: 

عباسی کیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  70
چکیده: 

امروزه با گسترش میزان تراکنش عملیات ها و فعالیت ها در پروژه ها، سازمان ها و شرکت ها با حجم انبوه داده ها مواجه هستند که تبدیل این داده ها به اطلاعات قابل فهم و درک نیازمند صرف زمان و هزینه فرواوان است. از سوی دیگر اطلاعاتی که حاوی کیفیت مطلوب و توانایی انتقال صحیح و ارزشمند برای مدیریت باشد مستلزم داشتن پایگاه اطلاعاتی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی که قابلیت نمایش و مانیتورینگ اطلاعات موثر و مدل سازی تحلیل اطلاعات با در نظر گرفتن عامل زمان، هزینه و کیفت اطلاعات است. در این مقاله استراتژی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری ارومیه قبل و پس از استقرار سیستم داشبورد مدیریتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل قبل و بعد استقرار داشبورد مدیریتی از طریق تکنیک SWOT از جنبه های عوامل موثر داخلی و خارجی سازمان مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت سازمان پس از استقرار داشبورد مدیریتی مورد تحلیل مزیت رقابتی با شناسایی عوامل حیاتی موفقیت سازمانی توسط تحلیل ماتریس پروفایل رقابتی و مقایسه با سایر سازمان های شهرداری ارومیه قرار خواهد گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 70
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

تمرکز این مطالعه بر روی پتانسیل های موجود در دگرگونی های دیجیتال پس از اپیدمی کرونا است که علاوه بر پیامدهای گسترده اقتصادی موجب اختلال در اقتصادهای در حال توسعه نیز شده است. از آنجایی که اخیراً توسعه اقتصاد دیجیتال به یکی از اولویت های مدیریت عمومی تبدیل شده است در این مطالعه به بررسی اجرای تحولات دیجیتال در برخی کشورها و میزان آمادگی برای پذیرش آن پرداخته و از آموزه های آموخته شده در کشورهای توسعه یافته برای پیشنهاد تحول دیجیتالی پس ازCOVID-19 برای کشورهای توسعه یافته استفاده می شود همچنین در پایان نیز با نگاهی به تاثیر همه گیری ویروس کرونا در توسعه خدمات دیجیتال به جمع بندی و به نتیجه گیری خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 244
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  479
 • دانلود: 

  76
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران مدارس با فرهنگ سازمانی معلمان می باشد. هدف پژوهش بررسی و مطالعه انواع سبک های رهبری مدیران و ارتباط آن با فرهنگ سازمانی مخصوصا در مدارس و معلمان بوده است. در این پژوهش به مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه سبک های رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سبک های رهبری حمایتی و دموکراتیک مدیران می تواند باعث تقویت فرهنگ سازمانی معلمان شود و در نتیجه بهبود روابط در مدرسه و در پی آن پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود. همچنین سبک های رهبری مخرب و خودخواهانه مدیران باعث تضعیف فرهنگ سازمانی و از بین رفتن روابط بین مدیر و معلمان و معلمان با یکدیگر می شود که باعث می شود مدرسه از اهداف و چشم اندازهای خود دور شود. باتوجه به اهمیت سبک های رهبری مدیران مدارس و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی معلمان پیشنهاد گردید که مسؤلان نظام آموزشی با برگزاری دوره های ضمن خدمت، سمینار، کنفرانس و کارگاه های آموزشی مدیران مدارس را با انواع سبک های رهبری آشنا کنند. همچنین پیشنهاد شد که مدیران به یک سبک رهبری در مدیریت مدرسه اکتفا نکنند و انواع سبک های رهبری با توجه با موقعیت و محیط مدرسه اعمال کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 479

دانلود 76