video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,184

دانلود:

427

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مصدر، اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون رده شناختی

نویسندگان

رضایی والی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 در دستورهای سنتی زبان فارسی در کنار مصدر, دو مقوله اسم مصدر و حاصل مصدر نیز مطرح شده اند. اختلاف نظرهای زیادی در مورد تعلق مصدر به فعل یا اسم در میان دستورنویسان و زبان شناسان وجود دارد. در مورد اسم مصدر و حاصل مصدر نیز دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد. در این مقاله این مقوله ها بر اساس سرنمون رده شناختی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر اساس رویکرد کرافت (2003) طبقه معنایی واژگان به تنهایی قادر به تعیین مقوله واژگانی کلمات به صورت بین زبانی نیست و علاوه بر آن نقش کنش گزاره ای نیز باید در نظر گرفته شود. در این تحقیق نشان داده می شود که مصدر از نظر داشتن کنش گزاره ای ارجاع مانند اسم است, اما از نظر طبقه معنایی به فعل شباهت دارد. اسم مصدر نیز از این نظر مانند مصدر است, اما ویژگی های اسمی بیشتری دارد. آنچه به عنوان حاصل مصدر در دستور سنتی مطرح است هیچ ارتباطی با طبقه معنایی مصدر و اسم مصدر یعنی کنش ندارد. نتیجه این پژوهش این است که در کنار سه مقوله واژگانی اسم, فعل و صفت مقوله های دیگری وجود دارد که از نظر طبقه معنایی و کنش گزاره ای ترکیبی از ویژگی های مربوط به این سه مقوله تلقی می شوند. این مقاله نشان می دهد که رویکرد سرنمون رده شناختی کرافت یک فضای مفهومی جهانی را به دست می دهد که بر همه زبان ها قابل اعمال است. با این وجود ترکیب های غیرسرنمون طبقه معنایی و کنش گزاره ای گاهی بیش از یک مقوله را در زبان های خاص در خود جای می دهند. نقشه معنایی مورد نظر کرافت قادر به تمایز مصدر و اسم مصدر در زبان فارسی نیست, زیرا این دو مقوله دارای مولفه های مشترکی هستند. در چنین مواردی با استفاده از معیارهای صوری و نقشی می توان این مقوله ها را متمایز نمود. این تحقیق نشان می دهد که بزرگترین ضعف سرنمون رده شناختی کرافت این است که فضای مفهومی مقوله های واژگانی را به دو بخش یعنی نقاط بی نشان و نقاط حاشیه ای تقسیم می کند و قادر نیست معیاری را برای درجه بندی میزان بی نشان بودن یا حاشیه ای بودن به دست دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رضایی، والی. (1395). مصدر, اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون رده شناختی. پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)، 8(1 (پیاپی 14) )، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/160359/fa

  Vancouver: کپی

  رضایی والی. مصدر, اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون رده شناختی. پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)[Internet]. 1395؛8(1 (پیاپی 14) ):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/160359/fa

  IEEE: کپی

  والی رضایی، “مصدر, اسم مصدر و حاصل مصدر از دیدگاه سرنمون رده شناختی،” پژوهش های زبان شناسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان)، vol. 8، no. 1 (پیاپی 14) ، pp. 1–16، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/160359/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی