مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

858

دانلود:

219

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سازه های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان، شهرستان بجنورد

صفحات

 صفحه شروع 113 | صفحه پایان 125

چکیده

 گردشگری روستایی را می توان کلیه فعالیت های تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی که بر پایه کشاورزی, دامداری, ماهیگیری, هنرها و صنایع دستی, آداب و رسوم محلی و غیره انجام می گیرد, نامید. هدف اصلی این پژوهش بررسی تعیین کننده های جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه اهالی روستای اسفیدان بوده است. جمعیت این مطالعه, خانوارهای ساکن در روستای اسفیدان بوده است (544 خانوار). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر 226 سرپرست خانوار تعیین گردید که این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصان تایید و برای بررسی پایایی آن نیز پیش آزمونی بر روی 30 نفر از اعضای جامعه اجرا شد و آلفای کرونباخ آن 0.79 به دست آمد. نتایج نشان داد که سازه های تعیین کننده جذب گردشگران در چهار عامل زیرساختی, زیست محیطی, اجتماعی و اقتصادی جای گرفتند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عطائی، پوریا، ایزدی، نسیم، و یعقوبی فرانی، احمد. (1395). سازه های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان, شهرستان بجنورد. راهبردهای توسعه روستایی، 3(1)، 113-125. SID. https://sid.ir/paper/255733/fa

  Vancouver: کپی

  عطائی پوریا، ایزدی نسیم، یعقوبی فرانی احمد. سازه های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان, شهرستان بجنورد. راهبردهای توسعه روستایی[Internet]. 1395؛3(1):113-125. Available from: https://sid.ir/paper/255733/fa

  IEEE: کپی

  پوریا عطائی، نسیم ایزدی، و احمد یعقوبی فرانی، “سازه های تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه جامعه میزبان روستای اسفیدان, شهرستان بجنورد،” راهبردهای توسعه روستایی، vol. 3، no. 1، pp. 113–125، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/255733/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی