مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,628

دانلود:

1,017

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی

صفحات

 صفحه شروع 241 | صفحه پایان 264

چکیده

 طرح مساله: مانند همه جوامع در حال دگرگونی در دهه های اخیر, جامعه ایران دچار دگرگونی در ابعاد مختلف اجتماعی, فرهنگی, اقتصادی و... شده است. روستاهای ایران به دلیل برخورداری از دستاوردهای تکنولوژیک دنیای مدرن و به سبب برخورداری از تسهیلات ارتباطی, دوره گذار از سبک زندگی سنتی به سمت سبک زندگی نوین را تجربه می کنند. این مطالعه بررسی این گذار از منظر نسلی در جامعه روستایی است.روش: در این مقاله, بررسی نسلی تغییرات سبک زندگی با استفاده از روش های کمی و کیفی مورد کندوکاو و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با به کارگیری تکنیک های مصاحبه, مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته, اطلاعات گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: اطلاعات به دست آمده نشان می دهند, مولفه های سبک زندگی در میان نسل سوم متفاوت از نسل های اول و دوم ساکن در روستاست. اما این تفاوت بر خلاف جامعه شهری به معنای شکاف نسلی در روستا نیست؛ بلکه نسل های اول و دوم به نوعی با نسل سوم در به کارگیری سبک زندگی نوین همراه شده اند. و در مواردی خود نیز متاثر از آن شده اند. در مجموع می توان گفت متغیر نسل نقش مهمی در تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی روستایی دارد.نتایج: مسیر تغییرات به سمت افزایش تقاضا برای خرید کالاهای مصرفی است. بطوری که «ضرورت تزیینی» وسایل زندگی بیش تر از «ضرورت کارکردی» آن هاست. در برنامه ریزی های توسعه روستایی می بایست تغییرات و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

ازکیا، مصطفی، و حسینی رودبارکی، سکینه. (1389). تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی. رفاه اجتماعی، 10(37)، 241-264. SID. https://sid.ir/paper/56628/fa

Vancouver: کپی

ازکیا مصطفی، حسینی رودبارکی سکینه. تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی. رفاه اجتماعی[Internet]. 1389؛10(37):241-264. Available from: https://sid.ir/paper/56628/fa

IEEE: کپی

مصطفی ازکیا، و سکینه حسینی رودبارکی، “تغییرات نسلی سبک زندگی در جامعه روستایی،” رفاه اجتماعی، vol. 10، no. 37، pp. 241–264، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/56628/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی