video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

7,368

دانلود:

2,230

استناد:

74

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 30

چکیده

 گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر, در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است, افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. در این راستا گردشگری روستایی نیز جزیی از صنعت گردشگری به حساب می آید که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیتها و محدودیتهای گردشگری روستایی, نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد, از این رو در اینجا سوال این است که پتانسیلها و محدودیتهای توسعه گردشگری روستایی کدام است؟ و چه راهبردها و راهکارهایی جهت توسعه گردشگریی که منجر به توسعه روستایی و توسعه ملی بشود, وجود دارد؟به این منظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش, مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت, ضعف, فرصتها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارایه استراتژی و راهبرد در جهت توسعه گردشگری در مناطق روستایی لواسان پرداخته است. تجزیه و تحلیلهای تجربی در منطقه مطالعه شده نشان می دهد که آستانه آسیب پذیری نقاط روستایی به علت گردشگری بودن بسیار بالاست و نیازمند بازنگری و ارایه سیاستهای مناسب در جهت رفع محدودیتها و استفاده از مزیتهای نسبی موجود می باشد.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، و مهدوی، داوود. (1385). راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک. مدرس علوم انسانی، 10(2 (پیاپی 45) ویژه نامه جغرافیا)، 1-30. SID. https://sid.ir/paper/6792/fa

Vancouver: کپی

رکن الدین افتخاری عبدالرضا، مهدوی داوود. راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک. مدرس علوم انسانی[Internet]. 1385؛10(2 (پیاپی 45) ویژه نامه جغرافیا):1-30. Available from: https://sid.ir/paper/6792/fa

IEEE: کپی

عبدالرضا رکن الدین افتخاری، و داوود مهدوی، “راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان کوچک،” مدرس علوم انسانی، vol. 10، no. 2 (پیاپی 45) ویژه نامه جغرافیا، pp. 1–30، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/6792/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی