مشخصات همایش/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  205
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

جهان امروز با مسائلی چون گرم شدن زمین، انواع آلودگی ها، افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و… مواجه است که این مسائل به طور بالقوه می تواند منجر به انقراض نوع بشر شود؛ بنابراین حفظ محیط زیست و استراتژی های مربوط به آن خیلی زود در اولویت برنامه ها، به عنوان یک نوآوری مهم سازمانی قرار گرفت و برنامه های اقتصادی سازمان ها و جوامع را برای بهبود اوضاع حاکم از مدل خطی به مدل دایره ای تغییر داد. همچنین محیط های کسب و کار امروزی با موج جدیدی از تحولات گسترده در حوزه فناوری های نوظهور رو به رو شده اند که به ناچار جهت بقای خود باید در ساختار، عملکرد و مدل های مدیریتی تجدید نظر کنند یکی از این تحولات موج چهارم صنعت است که به انقلاب صنعتی 4. 0 شهرت یافته است. در این تحقیق با معرفی اجمالی صنعت 4. 0 و اقتصادچرخشی و مرور ادبیات و پیشینه تحقیقات صورت گرفته شده 16 عامل به عنوان محرک های صنعت 4. 0 در اقتصادچرخشی شناسایی و پس از بکارگیری تکنیک دلفی فازی نظرات خبرگان 13 عامل به عنوان عوامل اصلی عنوان شد. به منظور تحلیل داده های این تحقیق از رویکرد دیمتل فازی بهره گرفته شد تا اثرات عوامل مشخص گردد. نتایج حاصل از تحلیل دیمتل فازی بیانگر این مطلب است که عامل بهبود سیستم های اشتراک گذاری، دقت داده ها، بهبود کیفیت و بهینه سازی منابع و فرآیندها از تاثیرگذار ترین عوامل در پیاده سازی صنعت 4. 0 در اقتصادچرخشی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 205

دانلود 31
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

در صنعت، کار آزاد (Gig working )به هر نوع اشتغال منعطفی اتلاق می شود که در مقابل کارهای مشخص و چارچوب مند (از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر) قرار دارد. جستجو و استخدام کارکنان جایگزین، مرحله مهمی در مراحل رفتار کناره گیری کارکنان است. در گذشته اغلب رابطه با نگرش شغلی که نتیجه آن گردش شغلی بوده مورد مطالعه قرار گرفته است، اما در این دوران مجازی، بررسی رابطه نگرش های شغلی با توالی این رفتار مهم که قبل از مرحله گردش شغلی ( یعنی دو کاری) که ممکن است در نهایت منجر به گردش شغلی شود، به همان اندازه قابل توجه است. این مقاله با بررسی تأثیر رضایت شغلی بر اهداف دو کاری و اثر میانجی تعهد سازمانی بین این دو متغیر، این شکاف را پر می کند. . در مطالعه حاضر، چهار فرضیه برای بررسی روابط بین متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اهداف دو کاری استفاده شده است. تعهد سازمانی اثر میانجی در رابطه بین رضایت شغلی و اهداف دو کاری دارد در حالی که رضایت شغلی تأثیر مثبت بسیار بالایی بر تعهد سازمانی دارد. علاوه بر این، تعهد سازمانی رابطه معکوس و معناداری با اهداف دو کاری نشان می دهد. دو کاری و کار آزاد به دلیل گسترش روزافزون شرکت های اینترنتی و شیوه های کاری کارمند دوستانه آنها، در بخش IT شگفت انگیز بوده است. دو کاری یا چند شغلی به فعالیت در شغل دوم اضافه بر شغل اصلی گفته می شود، که این کار یا در ساعات مربوط به کار اول یا در وقت آزاد پس از آن انجام می شود (آشویینی و همکاران، 2017؛ یمینی و از پوشپا، 2016). در عصر دیجیتال فعلی، سازمان ها به جای کاهش هزینه، مقیاس بندی استانداردهای کیفیت و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار و غیره، رو به فعالیت های گیگی آورده اند. دو کاری به چالشی برای عملکرد مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است که برای اطمینان از عملکرد شغلی کارآمد کارمندان ضمن حمایت همزمان از آنها در فرصت های رشد و ترقی، نیاز به مداخلات متفکرانه زیادی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 131
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

هر صنعتی با توجه به نوع فعالیت، ریسک های مخصوص به خود را دارد. برای کاهش رتبه ریسک ها در محیط کار، بهره گیری از تکنیک های استاندارد ارزیابی خطرات مفید است. بنابراین هدف از این پژوهش، ارزیابی خطرات محیط کار در رمپ یکی از فرودگاه های محلی کشور به روشHAZAN می باشد. مطالعه حاضر، توصیفی-مقطعی از نوع کیفی می باشد که در سال 1400 در رمپ یکی از فرودگاه های محلی کشور صورت گرفته است. جهت ارزیابی ریسک فعالیت های مهم در رمپ، که در واقع همان فعالیت های مربوط به هندلینگ هواپیما می باشد، از تکنیک HAZAN استفاده شد. ریسک ها از 1 تا 4 رتبه بندی شدند که به ترتیب غیرقابل قبول، نامطلوب، قابل قبول به شرط کنترل شدن و قابل قبول نام گذاری شدند. با توجه به نتایج، 96 خطر در کل فرایند هندلینگ هواپیما در رمپ فرودگاه شناسایی شد که نشان داد فعالیت های ارائه ی چاکس و ارائه ی استارتر به هواپیما، پرریسک ترین فعالیت ها محسوب می شوند. از مجموع ریسک های شناسایی شده در 13 فعالیت بررسی شده رمپ، 12. 50%، 14. 58%، 48. 96% و 23. 96% به ترتیب در رتبه های 1 تا 4 قرار گرفتند. با پیاده سازی روش HAZAN در فرودگاه مذبور، تعیین شد که چه ریسک هایی در فرایند هندلینگ هواپیما در رمپ وجود دارند و کدام فعالیت ها پرریسک تر هستند. همچنین تعیین گردید که ریسک کدام فعالیت ها غیرقابل قبول، نامطلوب، قابل قبول به شرط کنترل شدن و قابل قبول هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 66
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  106
چکیده: 

حضور در بازارهای جهانی، یکی از اهداف مهم هر شرکتی است که چشم انداز آن، جهانی شدن، حضور در میان شرکت های برتر دنیا و کسب درآمد ارزی است. توسعه ی صادرات خدمات فنی و مهندسی، یکی از استراتژی های مهم رها شدن از اقتصاد تک محصولی نفت و افزایش درآمدهای ارزی کشور است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) شرکت های ایرانی فعال در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدهای) موجود براساس شرایط فعلی مراودات سیاسی و تجاری ایران با سایر کشورها و ارائه استراتژی های مناسب جهت مدیریت استراتژیک بازاریابی برند در بازارهای بین المللی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را متخصصان حوزه کسب و کار بین الملل و مدیران پروژه های خارجی تشکیل داده اند که 30 نفر به عنوان نمونه، انتخاب شدند و از آنها، نظر خواهی شد. شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها با استفاده از مدل SWOT انجام گردید و به منظور اولویت بندی استراتژی های پیشنهادی و انتخاب برترین ها جهت تدوین برنامه اقدام جهت اجرای راهکارهای ضروری مدیریت بازاریابی برند در کشورهای هدف، از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در بازارهای بین المللی، به اشتراک گذاشتن اطلاعات مهم و داشتن ارتباطی دوطرفه با کارفرمایان، توسعه ارتباطات مستقیم با آنها، گسترش شبکه ارتباطی، توسعه انعقاد قراردادهای استراتژیک با فعالان حوزه خدمات مشاوره مهندسی در این کشورها و بالابردن آگاهی کارفرمایان از برند شرکت، از اولویت برخوردارند. در واقع، در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، اجرای استراتژی های توسعه ای، تدافعی، رقابتی و محافظه کارانه باید همزمان و هم راستا با هم انجام گیرند تا بتوان به مزیت رقابتی پایدار دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 106
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  359
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

ویژگیهای شخصیتی میتواند پیش بینی کننده سبک رهبری مدیران آموزشی باشد. این یافته با یافته های برخی پژوهشها همسو است. سبک رهبری تحولگرا تا حد زیادی متأثر از ویژگیهای شخصیتی مدیران است و بر اساس ویژگیهای شخصیتی مدیران تا حدی می توان سبک رهبری تحولگرای آنان را پیشبینی کرد. رهبری دموکراتیک به بعد برونگرایی و سازگاری تمایل دارد، درحالیکه سبک رهبری خدمتگزار با بعد وظیفه شناسی شخصیت مرتبط است. همچنین مدیرانی که سبک رهبری تحولگرا دارند، رفتارها و خصوصیات شخصی مرتبط مانند تفکر استراتژیک، دیدگاه ادراکی و نوآوری، ارزیابی اساسی اطلاعات، حس مسئولیت، پشتکار و علایق اخلاقی نشان میدهند. در دنیای متغیر و متلاطم امروزی جهت دستیابی به اثربخشی سازمانی، سبکهای زیادی برای رهبری سازمانها مطرح شده اند که تمامی آنها در سبکی به نام رهبری آینده نگر خلاصه شده اند که با تأکید بر چشم اندازها و فلسفهء وجودی سازمان اثربخشی سازمانی را بهبود میبخشد. البته فقط رهبری مناسب کافی نیست و به رفتارهای فرانقشی کارکنان نیاز است تا سازمان به اثربخشی شایسته دست یابد. یکی از ابزارهای مناسب برای رشد توانمندی آینده پژوهی سازمانی وجود سبک رهبری مناسب و منطبق بر مفاهیم آینده نگری در سطح سازمان است. همانطور که رهبری به عنوان فرایند تأثیرگذاری بر اهداف و استراتژیها، تعهد و پذیرش کار در جهت رسیدن به اهداف، حفظ و نگهداری گروه و تأثیرگذاری بر فرهنگ سازمان تعریف میشود. علاوه بر این، ویژگیهای شخصیتی مدیران نیز بهعنوان پایه و اساس شکل دهنده ی سبکهای رهبری در مدیران به طور غیرمستقیم توانمندی های آینده پژوهی آنان را تحت الشعاع قرار میدهد. رهبران باید به عنوان یک فرد کامل توسعه داده شوند. رهبران آینده باید درک بسیار عمیق تری از نحوه عملکرد خود و سایر افراد ایجاد کنند. توسعه مقررات اخلاقی باید در هسته برنامه توسعه رهبری باشد. این نیازی به آموزش صریح ندارد اما باید در برنامه ادغام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 359

دانلود 112
نویسنده: 

وطنی بابک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل سرایت و همبستگی مالی بازارهای سهام پرداخته شده است. در این پژوهش پس از برآورد آزمون مانایی داده ها، آزمون نرمالیتی باقیمانده ها، آزمون مربوط به خودهمبستگی موسوم به LM-Test و آزمون های ناهمسانی ARCH و White در گام بعدی با استفاده از مدل گارچ برداری یکی از مدل های خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چندمتغیره موسوم به MGARCH، به بررسی و تحلیل تعاملات بین بازار بورس تهران و نه بازار بورس عضو فدراسیون جهانی بورس (WFE) به اسامی: بورس های لندن، شانگهای، پاریس، فرانکفورت، کراچی، بمبئی، اندونزی، تایوان و برزیل پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به سطح معنی داری ضرایب برآورده شده بیانگر این است که عمده تاثیر بر عملکرد بورس ها ناشی از نوسانات و تلاطمات گذشته خود آن بورس ها می باشد و در گام بعدی با توجه به ضرایب به دست آمده و سطح معنی داری آن ها نشان داد رابطه متقابل و نامتقارن بین بورس تهران و لندن وجود دارد ولی با توجه به ضرایب مربوطه مشاهده شد که در مقابل تاثیر بسیار اندک بورس تهران بر لندن، سرریز نوسانات و تلاطمات از سوی بورس لندن بر تهران غالب است و بورس تهران از نوسانات و تلاطمات بورس لندن اثر می پذیرد، در مورد تعامل بورس های پاریس، فرانکفورت، بمبئی، تایوان و برزیل در مقابل بورس تهران فرضیه سرریز نوسانات و تلاطمات از سوی این بورس ها بر بورس تهران تائید و در مقابل فرضیه تاثیر بورس تهران بر آن ها با توجه به سطح معنی داری ضریب مربوطه رد شد، البته ضرایب مربوط نسبت به بورس لندن به مراتب کوچک تر و اثرگذاری آن ها کمتر از بورس لندن می باشد، همچنین در مورد بورس های شانگهای، کراچی و اندونزی در تعامل با بورس تهران بدلیل عدم معنی داری ضرایب مربوطه فرضیه تاثیر متقابل و سرریز نوسانات و تلاطمات از هر دو سو رد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 58
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سازمان ها در سراسر جهان در جستجوی روش ها و تکنیک هایی هستند که بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کرده و گسترش دهند که این امر با استفاده از روش های نوین مدیریت خدمات از جمله برون سپاری، که یکی از روش های بهره وری می باشد، امکان پذیر است. با توجه به اینکه تصمیم به برون سپاری فعالیت های لجستیکی باید به درستی و در چارچوب مشخص طراحی گردد تا نتیجه مطلوب را به دنبال داشته باشد در پژوهش حاضر با مرور ادبیات و پیشینه موضوع، از منابع دست دوم به روش گردآوری متون استفاده شده است. ابتدا مجموعه ای از تعاریف، اهداف، مراحل، مزایا و معایب برون سپاری گردآوری شد. سپس با بررسی الگوهای مختلف برون سپاری و همچنین بررسی مطالعات پیشین، الگوهای تصمیم گیری در برون سپاری فعالیت های سازمان ارائه شد و بر این نکته تأکید گردید که شرکت ها با دو تصمیم گیری مهم شامل تصمیم گیری برای انتخاب فعالیت لجستیکی جهت برون سپاری و تصمیم گیری برای انتخاب شرکت ارائه دهنده خدمات لجستیکی مواجه هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 28
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  100
چکیده: 

امروزه بیمه جزء لاینفک نظام مالی در هر کشوری است. شرکت های بیمه از نهاد های مالی مهم در بازار سرمایه هستند که در کنار دیگر نهاد های مالی، علاوه بر پوشش ریسک های مربوط، در امر تشکیل سرمایه و کمک به تأمین مالی واحدهای اقتصادی ایفای نقش می کنند. با این وجود موضوع بیمه اتکائی در مقالات علمی اغلب نادیده گرفته می شود و توجه بسیاری به سایر بخش های بیمه مانند بیمه شخص ثالث؛ بیمه عمر و. . . می شود. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر ظرفیت شرکت های بیمه در بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است و نمونه ای مشتمل بر 273 نفر از جامعه آماری متشکل از 96 کارمند و کارشناسان شرکت های بیمه و با استفاده از فرمول مورگان انتخاب گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، میانگین و. . و همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون اف پس از آزمون کلکوگرف اسمیرنوف و سپس آزمون رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه اول حاکی از آن بود که انتقال و کسب تخصص در صنعت بیمه بر افزایش ظرفیت شرکت های بیمه در بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. در ادامه نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه دوم حاکی از آن بود که پوشش حوادث فاجعه آمیز بر افزایش ظرفیت شرکت های بیمه در بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. همچنین؛ نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه سوم حاکی از آن بود که تنوع و بهبود سرمایه ریسک بر افزایش ظرفیت شرکت های بیمه در بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران تاثیر منفی و معکوسی می گذارد. در ادامه نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم حاکی از آن بود که امکان ارایه خدمات متنوع تر بر افزایش ظرفیت شرکت های بیمه در بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران تاثیر منفی و معکوسی می گذارد. همچنین نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم حاکی از آن بود که ثبات عمل در امر پذیرش خطرات بر افزایش ظرفیت شرکت های بیمه در بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. در نهایت تیجه حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ششم حاکی از آن بود که پراکنده بودن میزان تعهدات در مقابل خطرات بر افزایش ظرفیت شرکت های بیمه در بیمه اتکائی در بازار بیمه ایران تاثیر منفی و معناداری می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 100
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

اثربخشی مدیران اساساً به صلاحیت، مهارت، سطح دانش، بینش و توانایی های آن ها و صلاحیت کارکنانشان بستگی دارد. لذا به دلیل اهمیت این عوامل، موفقیت مدیران و کارکنان، جستجوی پیگیر و تلاشی مستمر به منظور یافتن و تربیت افرادی که دارای این نوع از شایستگی، توانایی و مهارت باشند و آن ها را به کارکنانی مؤثر تبدیل کند، در جریان است. هدف از انجام این تحقیق بررسی صلاحیت حرفه ای معلمان در آموزش و پرورش می باشد، این تحقیق از نوع مروری و به شیوه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و با استفاده از تحقیقات ثانویه انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا مفهوم شایستگی حرفه ای کارکنان در ادبیات تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت، در ادامه نظریه ها و رویکردهای شایستگی بررسی و نظریه های شایستگی بر اساس تحقیقات آموزش و پرورش مورد ارزیابی قرار گرفت. بر مبنای نظریه ها و مباحث ارائه شده شایستگی حرفه ای در آموزش و پرورش برای سازمان تبیین و ارائه گردید. بررسی مطالعات نشان داد که، درک قوانین و مقررات به عنوان یکی از ابعاد مهم بخش فنی، می تواند تعیین کننده ای اساسی در شایستگی کارکنان باشد. همچنین شایستگی معلمان مبنی بر رعایت این استانداردها بسیار حائز اهمیت بوده و معلمان باید بر مبنای استانداردهای ارائه شده توسط سازمان، فعالیت خود را انجام دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 176
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  324
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

جهانی سازی و تغییرات مرتبط با آن سبب شده تا سازمان ها در تمامی اندازه ها به فکر توسعه عملیات های خود، فراتر از بازارهای ملی باشند. حتی سازمان ها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز شروع به فعالیت در بازارهای بین المللی و افزایش حضور در بازارهای کشورهای توسعه یافته نموده اند. در این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار و کارآفرینی به عنوان نقش میانجی بر رابطه بین درجه بین المللی سازی با عملکرد نوآوری پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان وبسایت دیجی کالا می باشد. روش تحقیق از حیث هدف، تحقیقی کاربردی می باشد و از حیث ماهیت این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. برای اجرای تحقیق از پرسشنامه استفاده می کنیم و به منظور بررسی و آزمون متغیرهای موثر در موضوع تحقیق از پرسشنامه های استاندارد جورج و همکاران (2005)، نارور و همکاران (1990)، هاگس و همکاران (2012) و هو و همکاران (2017) برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ برای تمامی پرسشنامه ها بیشتر از 7/0 به دست آمده که نشان از پایایی مناسب است و روایی پرسشنامه ها به روش روایی سازه ها (تحلیل عاملی تاییدی) تایید شده است تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار pls می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، بین درجه بین المللی شدن بر عملکرد نوآوری تاثیر مستقیم و بین درجه بین المللی شدن بر جهت گیری بازار، درجه بین المللی شدن بر کارآفرینی، جهت گیری بازار بر عملکرد نوآوری، کارآفرینی بر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 324

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  488
 • دانلود: 

  137
چکیده: 

بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه، نقش داشته و با ایجاد امنیت و اطمینان؛ زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. بیمه عمر و سرمایه گذاری یکی از انواع بیمه های عمر که هم زمان با برقراری پوشش بیمه عمر خود، امکان سرمایه گذاری و منابع حق بیمه پرداختی را فراهم می نماید. بدین ترتیب که با سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران؛ علاوه بر ایجاد اطمینان خاطر ناشی از بیمه عمر و برقراری پوشش هایی نظیر فوت و از کار افتادگی بیمه شده، وی را در سود حاصل از سرمایه گذاری حق بیمه پرداختی نیز تصحیح می کند. توسعه رفاه، کاهش وابستگی خانوارها به دولت و بالارفتن رفاه اجتماعی، ثبات رشد اقتصادی کشور، ارایه خدمات تامین اجتماعی بهینه و برقراری منبع مالی و درآمدی از دیگز مزایای سرمایه گذاری در بیمه عمر می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است و نمونه ای مشتمل بر 81 نفر انتخاب گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی همچون فراوانی، درصد، میانگین و. . و همچنین آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون اف پس از آزمون کلکوگرف اسمیرنوف و سپس آزمون رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که افزایش سرمایه گذاری به عنوان یکی از مزایای بیمه عمر بر سلامت و رفاه اجتماعی شرکت ها تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. همچنین نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن بود که کمک به ثبات مالی به عنوان یکی از مزایای بیمه عمر بر سلامت و رفاه اجتماعی تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه سوم پژوهش حاکی از آن بود که تامین اجتماعی و کاهش فقر به عنوان یکی از مزایای بیمه عمر و سلامت و رفاه اجتماعی تاثیر منفی و معکوسی می گذارد. در نهایت نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش حاکی از آن بود که افزایش امید به آینده و آرامش روانی به عنوان یکی از مزایای بیمه عمر بر سلامت و رفاه اجتماعی تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.

آمار یکساله:  

بازدید 488

دانلود 137
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  286
 • دانلود: 

  95
چکیده: 

یکی از ارکان مهم رشد و توسعه در ایران، صنعت پتروشیمی است که اخیرا از روند رو به رشد و به طور کل ریسک های بالقوه ای برخوردار بوده است. بنابراین مسئله ی مهمی که مطرح می شود مربوط به ریسک های صنعت پتروشیمی می باشد. روش های استاندارد زیادی برای ارزیابی ریسک وجود دارد. لذا هدف از این پژوهش ارزیابی ریسک پروژه تعمیرات در یکی از صنایع پتروشیمی جنوب غرب ایران، به روش FMEA می باشد. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-مقطعی از نوع کیفی است که در سال 1400 بر روی پروژه ی تعمیرات در یکی از صنایع پتروشیمی جنوب غرب کشور صورت گرفته است. براساس نتایج بدست آمده با توجه به درصد RPN های به دست آمده برای هر فعالیت، تکنسین ابزار دقیق بیشترین درصد ریسک (14. 16 درصد) را در بین سایر فعالیت ها دارد. همچنین فعالیت نفر خدماتی کمترین درصد ریسک (1. 83درصد) را دارد. با توجه به مجموع RPN های به دست آمده از ریسک های ایمنی برسی شده ی موجود در پروژه ی تعمیرات، 60. 75 درصد فعالیت ها در درجه بندی ریسک متوسط قرار دارند، 33. 64 درصد فعالیت ها درجه ریسک بالا، درجات ریسک بحرانی و کم نیز به طور یکسان 2. 80 درصد را به خود اختصاص داده اند. براساس میانگین RPN های به دست آمده از هر فعالیت، داربست بند، بیشترین مقدار ریسک (244) را در بین فعالیت های این پروژه ی تعمیرات دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 286

دانلود 95
نویسنده: 

لایقی پور حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  475
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نقش مشاوره شغلی در اشتغال و بازار کار از دیدگاه شاغلان حوزه ی مشاوره شغلی انجام گردید. این پژوهش به روش کتابخانه ای با مرور پژوهش های صورت گرفته در این زمینه انجام پذیرفت. روایتهای حاصل درباره مشاوره شغلی و عوامل مؤثر بر آن در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج در دو بعد عوامل تقویت کننده و عوامل تضعیف کننده ی نقش مشاوره شغلی مورد بحث قرارگرفتند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر تأثیر عوامل انسانی، روانشناختی، آموزشی، فرهنگی، حمایتی، وسایل ارتباط جمعی؛ تبلیغات و رسانه، و فعالیت مراکز کاریابی بر نقش مشاوره شغلی در اشتغال و بازار کار بود. در پایان نیز پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 475

دانلود 238
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی اجتماعی بر موفقیت استارت اپ ها، با تاکید بر نقش تعدیلگر شبکه روابط در بحران کوید-19 صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه مدیران استارت آپ های مستقر در پارک های علم و فناوری در شهر تهران می باشند. به منظور تعیین حجم نمونه، از روش حجم نمونه مورد نیاز برای مدلسازی معادلات ساختاری، استفاده شد و 230 نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در نهایت از 230 پرسشنامه توزیع شده، 184 پرسشنامه کامل برگشت داده شد. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد با طیف 5تایی لیکرت بوده، که اعتبار آن با استفاده از روش های سنجش پایایی (ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) و روایی همگرا و واگرا تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط اسمارت پی ال اس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که گرایش به کارآفرینی اجتماعی تاثیر معنی داری بر موفقیت استارت اپ ها داشته است. همچنین نقش تعدیلگر شبکه روابط نیز تایید شد، در واقع کارآفرینان اجتماعی که از شبکه روابط قوی تری برخوردارند، احتمال موفقیت بیشتری در شرایط بحران دارند. براین اساس نتیجه گرفته می شود که مدیران استارت اپ ها، جهت کسب موفقیت در بحران کوید-19، که بخش اعظمی از جامعه دچار آسیب های جانی، مالی روانی کرده، می توانند اهداف اجتماعی را مقدم بر سود خود قرار دهند و به این باور برسند که چنین رویکردی در نهایت اهداف اقتصادی را نیز تامین می کند. همچنین استارت اپ ها می توانند ضمن به کارگیری گرایش کارآفرینی اجتماعی، از شبکه روابط نیز به عنوان یک راهبرد برای پاسخگویی به شرایط بحران بهره برداری کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 59
نویسنده: 

آشوری آرزو

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  235
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

با توجه به وجود فضای رقابتی بین بنگاه های اقتصادی و لزوم توجه به اقتصاد های دانش بنیان، در این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه فکری و خلاقیت و نوآوری در عملکرد مالی شرکت مهندسی اطلس خودرو پرداخته شده است. این بررسی به کمک ایجاد و آزمون دو فرضیه صورت گرفته است روش طرح پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری پژوهش، شرکت اطلس خودرو است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 47 شرکت فعالیت دارند و نمونه گیری در بین تمام سرپرستی شرکت انجام شده. گردآوری اطلاعات با بهره گیری از پرسشنامه استاندارد و به شکل میدانی انجام شد. یافته ها: با افزایش یک واحدی شاخص سرمایه فکری شاهد افزایش 0. 07 واحدی شاخص عملکرد مالی بنگاه و با افزایش یک واحدی شاخص های خلاقیت و نوآوری، عملکرد مالی شرکت 0. 48 واحد افزایش خواهد یافت که نشانگر اهمیت قابل توجه خلاقیت و نوآوری در بهبود شاخص های عملکردی بنگاه مورد مطالعه است. نتیجه گیری: متغیر سرمایه فکری و همچنین متغیر خلاقیت و نوآوری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی بنگاه مورد مطالعه داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 235

دانلود 47
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  175
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

بازی وارسازی به مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارها در فضایی غیر بازی اشاره دارد که از عناصر موجود در بازی ها استفاده می کند تا با ایجاد سرگرمی، انگیزه کارکنان را افزایش داده و سبب انجام رفتاری خاص توسط آنان شود که با افزایش میزان رضایت از عملکرد، ایجاد حس موفقیت در دستیابی به اهداف، تسهیل تعاملات اجتماعی و افزایش معاشرت های گروهی، حس خود مختاری و تسلط را در کارمند ایجاد کرده و با ایجاد سرگرمی، کارکنانی مشتاق تر و وفادار تر را فراهم می آورد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر مطالعه تاثیر رضایت از بازی واره کار بر بهره وری و لذت کاری با نقش تعدیل گر مسئولیت های رهبری ( مطالعه موردی: بیمه ایران) می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر عبارتست از کارکنان نمایندگی ها و شعب بیمه ایران قم در سال 1400 که نمونه از میان آنها طبق جدول مورگان انتخاب شده است. روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 گویه دارای روایی و پایایی تایید شده بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رضایت از بازی واره کار با نقش تعدیل گر مسئولیت های رهبری بر بهره وری تاثیر دارد و رضایت از بازی واره کار با نقش تعدیل گر مسئولیت های رهبری بر لذت کاری تاثیر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 175

دانلود 23
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

کسب هوش رقابتی یکی از الزامات غیرقابل انکار برای اغلب شرکت ها است تا بتواند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همین طور افزایش دانش و ایجاد آگاهی بر قابلیت های خود بیفزاید، همچنین هوش مالی باعث می شود فرصت هایی را خلق، و یا از فرصت هایی که دیگران نمی توانند ببینند استفاده گردد. در این پایان نامه هدف سنجش سطح هوش رقابتی با کمک مدل فازی در بانک های خصوصی مرکز استان آذربایجان شرقی (تبریز) است و نیز بررسی ارتباط آن با هوش مالی. تحقیق حاضر براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی است اما بر اساس روش انجام از نوع تحقیق توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را شعب بانک های خصوصی درجه یک به تعداد 87 شعبه تشکیل می دهد که نمونه ای به تعداد 71 شعبه انتخاب گردیده است. نتایج بررسی های نشان می دهد که بعد از ارائه مدل برای هوش رقابتی، سطح هوش رقابتی بانک های خصوصی شهر تبریز، با مقدار 8/50 در بازه ]100 0[ می باشد. بدین ترتیب، درجه عضویت یا به عبارتی مقادیر فازی هوش رقابتی در این مجموعه، 984/. در سطح متوسط و 016/0 در سطح بالا می باشد. همچنین بین این دو هوش ارتباط مثبت و معناداری با ضریب همبستگی پیرسون 0. 547 وجود دارد و نیز این هوش بر همدیگر تاثیر می گذارند که با استفاده از آزمون رگرسیون خطی با اطمینان 95 درصد این مورد آزمون و تایید گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 59
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

اقتصاد دانش بنیان، پارادایم اساسی و غالب در نظام اقتصادی قرن بیست و یکم به شمار می رود، لذا همه کشورها و سازمان ها نسبت به هدف گذاری و برنامه ریزی به منظور دانش بنیان شدن اقتصاد خود اقدام جدی نموده اند. از طرف دیگر، نقش و اهمیت وزارت نفت در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بدیهی و غیرقابل انکار است، لذا یکی از بخش های اساسی اقتصاد دانش بنیان در کشور، وزارت نفت است. با توجه به گستردگی و پراکندگی وزارت نفت، سازمان ها و شرکت های تابعه؛ استقرار اقتصاد دانش بنیان ( شاخص های بانک جهانی) نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی همچون معماری سازمانی است. چارچوب اولیه مورد استفاده در این پژوهش، چارچوب معماری سازمانی زکمن است که در این حوره به عنوان مرجع شناخته شده است. مقاله حاضربه روش آمیخته( کمی و کیفی)، در سه مرحله عمده به جمع آوری نظرات جامعه هدف پرداخته است، مرحله اول تشکیل گروه نخبگان که شامل 15 نفر از مدیران ارشد ستاد وزارت نفت بوده که در دو مرحله پرسشنامه در اختیار ایشان قرار گرفته است، مرحله دوم توزیع پرسشنامه محقق ساخت با میزان روایی98/0، در جامعه آماری 1687و جامعه نمونه168 نفر از کارکنان ستاد وزارت نفت با روش توزیع پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته شده است، پس از تحلیل نتایج تحقیق و بررسی مورد تایید بودن فرضیه ها، نتایج تحقیق را در اختیار گروه نخبگان تحقیق قرار داده و تایید میزان تاثیر پذیری و همبستگی فرضیه ها بررسی شد. تحقیق دارای 3 فرضیه بوده که میزان تاثیر گذاری اقتصاد دانش بنیان را بر تمامی سطر های چارچوب زاکمن بررسی کرده است تمامی فرضیه ها مورد تایید است. با توجه به آزمون رگرسیون چند متغیره مؤلفه کارکرد و زمان از اقتصاد دانش بنیان که معرف سیستم های نوآوری است، در نظر جامعه مورد تحقیق بیشترین تأثیرگذاری را بر معماری سازمانی دارد، جهت بررسی هوشمندی معماری سازمانی نتایج جامعه نمونه را به را در گروه دلفی مورد ارزیابی قرار داده و پس از گرفتن تایید ایشان، شاخص های بانک جهانی در خصوص اقتصاد دانش بنیان با توجه به خصوصیات چارچوب زاکمن، در جدول جای گذاری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 51
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

عصر جدید، عصر کامپیوتر و دنیای مجازی، عصر اطلاعات و ارتباطات، عصر تغییرات سریع همراه با پیچیدگی ها وعصر رقابت سخت سازمان ها برای ماندن می باشد. با به وجود آمدن پدیده جهانی شدن و آغاز رقابت شدید سازمان ها در دنیای تجاری و داشتن حضور مستمر و پایدار به ناچار باید مسلح به سلاح هایی باشند تا بتوانند به موفقیت دست یابند. مدیریت دانایی و حکمت سازمانی به همراه فصیلت از ابزارهای پایداری است که برای هر سازمان و بنگاه اقتصادی لازم و ضروری است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مدیریت دانایی بر حکمت سازمانی با نقش میانجی فضیلت سازمانی در شرکت نفت استان آذربایجان شرقی است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است. ازنظر دسته بندی پژوهش ها برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی-پیمایشی محسوب می باشد. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مدیریت دانش از پرسشنامه نوناکا و تاکوچی توسط سلطان حسینی و موسوی (1391) با 26 گویه و حکمت سازمانی از پرسشنامه استاندارد مرادی (1394) با 34 گویه و فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) با 15 گویه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شده است. بر اساس نتایج مشخص شد که مدیریت دانایی بر حکمت سازمانی با متغیر فضیلت سازمانی با اطمینان 95 درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدیریت دانایی بر حکمت سازمانی طبق تحلیل رگرسیون تاثیر مثبت و معناداری دارد و نیز مدیریت دانایی بر فضیلت سازمانی هم تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت فضیلت سازمانی بر حکمت سازمانی طبق تحلیل رگرسیون خطی با اطمینان 95 تاثیر مثبت و معناداری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  306
 • دانلود: 

  86
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک های رهبری مدیران ارشد و تاثیر آن با میزان فرسودگی شغلی در وزارت امور زنان(مورد مطالعه: برنامه انکشاف اقتصاد زنان روستایی)در بهار 1400 انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی و رویکرد پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تفحص را 75 نفر از کارکنان در برنامه انکشاف اقتصاد زنان روستایی در وزارت امور زنان تشکیل داده اند، که با استفاده از نرم افزار آمارspss تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و توسط آزمون پیرسون، اسپیرمن و آزمونT، مورد سنجش قرار گرفت و نتایج پژوهش، سه فرضیه زیر چنین نشان می دهد: 1) رابطه مثبت بین سبک های رهبری و فرسودگی شغلی موجود است. 2) میان جنسیت و فرسودگی شغلی تفاوت معنی داری موجود است. 3) و در نهایت میان سابقه خدمت و فرسودگی شغلی رابطه مثبت موجود است. به صورت عموم رابطه سبک های رهبری مدیرات ارشد بر فرسودگی شغلی رابطه مثبت وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 306

دانلود 86
نویسنده: 

محمودی سارا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  350
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر بیمه های اتکایی بر درامد شرکت بیمه در این تحقیق سعی بر آن است تا میزان متفاوت تقاضای بیمه اتکائی در شرکتهای بیمه ای که ویژگی های متفاوتی دارند توجیه گردد و فرضیه های آن بر این اساس طرح ریزی شده اند که میزان تقاضای بیمه اتکائی رابطه مستقیمی با ریسک بیمه گری شرکت بیمه و توانائی آن در پرداخت بدهی ها و دیونش دارد. با استفاده از داده های ترکیبی (Panel Data) استخراج شده از صورتهای مالی شرکتهای بیمه ایرانی در دوره زمانی سالهای 1389 الی 1399 و تخمین مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از روش اثر ثابت (Fixe effect) بصورت تجربی در این تحقیق ثابت می گردد میزان تقاضای بیمه اتکائی در شرکتهایی که نسبت به سایر شرکتها ریسک عملیات بیمه گری بالاتری دارند بیشتر می باشد و این بدان معنا است که شرکتهای بیمه به بیمه اتکائی به عنوان ابزاری جهت سبک سازی ریسک عملیات بیمه ای خود و افزایش ظرفیت قبولی ریسک می نگرند. در خصوص رابطه بین توانائی شرکت در پرداخت بدهی هایش و میزان تقاضای بیمه اتکائی هیچ رابطه معناداری بصورت تجربی حاصل نگردید. همچنین نتیجه گیری می گردد که اندازه شرکت بیمه که بعنوان متغیر کنترلی مدل اقتصاد سنجی این تحقیق استفاده شده است رابطه معکوس با تقاضای بیمه اتکائی دارد بدین معنا که شرکتهای کوچکتر تمایل بیشتری جهت استفاده از بیمه اتکائی دارند و این نتیجه با محدودیت منابع این شرکتها سازگار می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 350

دانلود 145
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  263
 • دانلود: 

  62
چکیده: 

هدف از این پژوهش " بررسی تاثیر مهارت، تخصص و منابع سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در محیط رقابتی با در نظر گرفتن تیم های کاری و مشارکت" می باشد. در این راستا با استفاده از روش کمی و مدل سازی معادلات ساختاری ضمن مروری بر مفاهیم و متغیرهای تحقیق به بررسی تاثیر مهارت، تخصص و منابع سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در محیط رقابتی با در نظر گرفتن تیم های کاری و مشارکت پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کارکنان شهرداری استان تهران می باشد که به علت نامحدود بودن، با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به روش تصادفی ساده تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن به صورت روایی محتوا و روایی صوری توسط خبرگان با کمک تکنیک دلفی و روایی سازه و ساختار پرسشنامه توسط تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار smart pls و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار spss تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، جهت تست نرمال و آزمون فریدمن جهت اولویت بندی مولفه ها و شاخص ها و همچنین از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل مسیر و اعتبارسنجی الگو در نرم افزار smart pls استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد (مهارت و تخصص) و (منابع سازمانی) بر (محیط رقابت سازمانی)، همچنین (محیط رقابت سازمانی) بر (تیم های کاری) و (مشارکت و همکاری)، و نیز (مشارکت و همکاری) و (تیم های کاری) بر (رفتار شهروندی سازمانی) تاثیرگذار می باشند. یافته ها همچنین نشان داد در اولویت بندی مولفه ها بعد مشارکت و همکاری دارای بالاترین رتبه و بعد منابع سازمانی دارای کمترین رتبه می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 263

دانلود 62